Aduc la cunoștința compatrioților mei voitori de bine pentru această Țară vestea cea bună: la viitoarele alegeri, în ciuda tuturor pronosticurilor pesimiste și a tuturor manevrelor anti-democratice și anti-românești, veți avea cu cine să votați! De data aceasta, pentru prima oară în ultimele decenii, românii vor găsi pe listele de candidați oameni normali și onorabili, persoane care vă seamănă, pe care chiar dumneavoastră, alegătorii, îi veți desemna să figureze pe listele de candidați!
Lansăm acum, pentru anul de grație 2012 și următorii, strategia politică intitulată LISTA NAȚIONALĂ, o strategie imaginată cu ani în urmă, la care lucrăm de mult, dar pe care nu am putut-o aplica până acum deoarece ne-a lipsit principala componentă a acestei strategii: un partid. Un partid serios, necompromis, care să împărtășească idealurile și așteptările dumneavoastră, un partid care să se pună la dispoziția strategiei noastre.
Am încercat de-a lungul anilor să înființăm un asemenea partid, am încercat pe toate căile, dar nu am reușit, din motive care includ, alături de greșelile noastre, acte de sabotaj și diversiune prin care puterea politică a reușit să ne blocheze drumul, să paralizeze inițiativa noastră. …La timpul potrivit vom da toate detaliile.
Deocamdată suntem însă în măsură să vă dăm informația și vestea cea mai importantă: Avem partid! Aveți partid!
S-au găsit oamenii care să pună interesul Țării, interesul acestui Neam, al viitorului nostru în această Țară, mai presus de partid, de ambiții politice înguste, personale sau de grup. Acești oameni, care de 20 de ani mențin în viață un partid curat, bine organizat, au înțeles atât intențiile noastre, cât și șansele de reușită, deloc mici, ale proiectului LISTA NAȚIONALĂ, implicându-se ei înșiși în definivarea și realizarea proiectului!
Partidul de care vorbesc este Partidul Național Democrat Creștin – PNDC. Partid înființat în 1991 de domnii OPREA NIȚĂ și fiul său, dr. HORIA NIȚĂ, o familie de autentici luptători pentru cauza națională! (vezi www.pndc.com.ro) Acest partid își pune la dispoziția noastră, a Dumneavoastră, dreptul său de a prezenta liste de candidați la alegeri, liste pe care dorim să le alcătuim numai împreună cu alegătorii.
Acțiunea noastră se va derula în mare parte pe Internet, care este, deocamdată, singurul instrument de care ne vom putea folosi pentru a contracara monopolul pe care partidele politice și, în general, forțele anti-românești și anti-democratice l-au pus pe mass media.
Cine suntem noi?
Suntem un grup de inițiativă al cărui inițiator și purtător de cuvînt este subsemnatul ION COJA. Din acest grup fac parte și domnii OPREA NIȚĂ și HORIA NIȚĂ. În linii mari spus, grupul nostru este alcătuit din persoane și personalități de orientări politice variate, pe care i-a adunat împreună voința de a găsi soluții viabile pentru salvarea Țării din starea de dezastru național la care au adus-o ultimii ani, ai așa zisei tranziții. Considerăm că grupul nostru este reprezentativ pentru cele mai importante și semnificative componente ale societății românești, pentru structura electoratului nostru. Reprezentativi pentru imensa majoritate de oameni curați și cinstiți din România!
Pornim de la convingerea că (1) actuala clasă politică nu este reprezentativă pentru potențialul societății românești de a face față problemelor cu care este confruntată România. Societatea românească nu se recunoaște în liota de incompetenți și impostori din așa zisa noastră clasă politică! Din Parlament și din structurile Guvernului!
Pornim de la convingerea că (2) starea de dezastru național este însuși rezultatul urmărit de cei care ne-au guvernat până acum, este opera malefică a unei minorități perverse, sperjure, trădătoare de Neam și Țară, o minoritate a cărei îndepărtare de la pârghiile guvernării se impune cu maximă urgență.
Pornim de la convingerea că (3) România se află sub dictatura partidelor parlamentare, a unor structuri mafiote corupte și iresponsabile, trădătoare de țară. Luați împreună, aceștia alcătuiesc o minoritate fără Dumnezeu, fără suflet, egoistă și rapace, egal repartizată în toate partidele care s-au succedat pe la guvernare!
Pornim însă și de la convingerea că oamenii serioși, demni și cinstiți, buni profesioniști, sunt majoritari printre noi. Cei mai mulți în această Țară sunt oamenii de caracter, oamenii care nu și-au făcut de rușine nici familia, nici numele de român, de om! Dimpotrivă!
Problema problemelor este că această majoritate, a oamenilor cinstiți și capabili, nu a reușit până acum să se organizeze, să se structureze și să dea ea sensul de evoluție și de dezvoltare a vieții social-politice și spirituale din România.
Proiectul nostru politic urmărește acest scop: să edificăm o conștiință de sine a acestei majorități benefice și binevoitoare pentru Țară, s-o organizăm ca pe o entitate și să-i insuflăm încrederea în puterea noastră, a oamenilor serioși, de a oferi României o alternativă la actuala guvernare. O alternativă în care românii să se recunoască, pe care s-o urmeze și s-o sprijine cu toată dăruirea.
E timpul ca oamenii de bine din această țară, indiferent de etnie și alte particularități firești, să afle și să știe unii de alții, să afle că ei sunt cei mai mulți, să-și unească puterile și să se pună pe treabă într-un PROIECT NAȚIONAL de salvare și consolidare a valorilor noastre supreme: identitate etnică inconfundabilă și suveranitatea națională inalienabilă!
Așa cum îi este și numele, LISTA NAȚIONALĂ încearcă, într-o primă etapă, să facă un soi de recensămînt al concetățenilor noștri care merită încrederea și respectul colegilor, al vecinilor, al cunoscuților și implicit, la nevoie, dacă va fi cazul, respectul electoratului. La alcătuirea acestei liste sunt invitați să participe toți românii care s-au săturat să vadă în fruntea noastră tot soiul de infractori, cărora li se potrivește mai degrabă un loc dincolo de gratii, în spații bine păzite, de penitență și de meditație forțată la fărădelegile săvârșite.
În principiu, LISTA va fi alcătuită prin schemă piramidală: fiecare membru al grupului de inițiativă a propus o listă personală, proprie, pe care a trecut numele cunoscuților pe care îi consideră demni să figureze pe LISTA NAȚIONALĂ. Fiecare persoană înscrisă astfel pe LISTĂ va fi invitată să facă propria sa listă de propuneri, iar cei propuși pot fi la rândul lor autori ai unei alte liste de propuneri pentru LISTA NAȚIONALĂ. Și așa mai departe!…
Se vor accepta și auto-propuneri, în condiții ce urmează a fi precizate prin următoarele circulare, mai tehnice, mai aplicate la realitatea și acțiunea concretă.
Ne așteptăm ca pe această LISTĂ să fie înscriși sute de mii de români. LISTA rămâne deschisă și ea se completează mereu cu alte propuneri.
Vrem să fim bine înțeleși: Prezența pe LISTA NAȚIONALĂ nu reprezintă un act de voință, o opțiune politică a persoanelor înscrise. Nu se pune nici problema de a accepta sau nu să figurați pe această LISTĂ. Prezența pe LISTA NAȚIONALĂ este doar un semn, din partea concetățenilor, a cunoscuților, că persoana dumneavoastră merită să se bucure de respectul și prețuirea celorlalți! De încrederea celorlalți! Atât și nimic mai mult!
Insistăm asupra acestei precizări: prezența pe LISTA NAȚIONALĂ nu semnifică nimic cu privire la opțiunile politice ale persoanelor respective, nu angajează în niciun fel, într-o direcție sau alta a eșichierului politic! Ci este semnul că, până la proba contrarie, persoana în cauză este apreciată și prețuită de alte persoane, aflate și ele pe LISTA NAȚIONALĂ, ca fiind un om cinstit, corect, priceput, un membru de nădejde al comunității noastre naționale, indiferent de etnie, religie, profesie, stare materială.
Rostul LISTEI NAȚIONALE este ca prin numărul și calitatea celor astfel „recenzați” să căpătăm o imagine realistă asupra potențialului românesc de a se manifesta în istorie, în lumea de azi și de mâine! Vom ști astfel pe ce ne putem baza dacă intenționăm să demarăm o strategie realistă pentru ieșirea din impas și afirmarea noastră, ca români, în lume, în istorie! Afirmarea noastră ca subiecte ale istoriei, iar nu ca obiecte docile și neputincioase ale voinței și strategiei altora, de peste mări și țări!
De câteva decenii bune, ne-prietenii noștri duc o politică subtilă și vicleană de descurajare a românilor, de defăimare a tot ce este românesc, pentru a vlăgui energiile naționale, pentru a le împiedica să acționeze cu toată încrederea în viitor. Anti-românismul este o realitate tristă a zilelor noastre, care trebuie contracarată prin toate mijloacele.
Suntem preocupați de declanșarea unei campanii permanente care, în respectul adevărului, să le redea românilor încrederea în propriile forțe și mândria, satisfacția că aparțin neamului românesc!
Suntem de asemenea preocupați de instaurarea și întreținerea unei atmosfere de bună conviețuire, liber consimțită între toate componentele etnice, religioase, sociale sau profesionale din societatea românească, a unor relații de cooperare, armonie și concordie socială, de co-interesare a tuturor cetățenilor români într-un climat de loialitate reciprocă, de respect și prețuire a Celuilalt, prin acceptarea senină și neprecupețită a îndatoririlor de cetățean român.
Nu promitem drepturi și avantaje, căci v-ați săturat de minciuni și propagandă. Vă chemăm să conștientizăm împreună care ne sunt îndatoririle, obligațiile față de cei ce vin după noi, față de propria noastră demnitate de om! De român! Vă chemăm să acționăm în consecință! Nu pentru privilegii, ci pentru Patrie și Onoare!
Sigla Partidului Național Democrat Creștin este sfânta cruce! Sub acest semn vă chemăm să ne adunăm forțele și să transformăm România într-o țară mai frumoasă decât cea pe care au stricat-o și urâțit-o vînzătorii de neam și de țară! Să facem din România un pământ al credinței în bine, în dreptate, în puterea muncii și a talentului de a rodi, de a-l face pe om, pe fiecare dintre noi, să-și valorifice integral potențialul de creație și făptuire cu care l-a înzestrat bunul Dumnezeu! O Românie în care descurajarea și combaterea imposturii, a veleitarismului agresiv, a invidiei și a minciunii să devină politică de stat!

*

      Într-un sens mai restrâns, LISTA NAȚIONALĂ este numele sub care va participa la alegeri alianța politică constituită în jurul PNDC, alianță de partide și ONG-uri cu vocație patriotică. În mod deosebit invităm să candideze pe LISTA NAȚIONALĂ persoanele independente politic, care nu vor, cel puțin deocamdată, să se înregimenteze politic, adică candidații independenți pe care actuala legislație îi împiedică, practic, să candideze, să aibă un cuvînt de spus în viața noastră politică. Or, majoritatea oamenilor de valoare din România s-au ținut deoparte de clasa politică, considerând, pe bună dreptate, că-i compromite apartenența la vreunul dintre partidele care au făcut atât de mult rău Țării, care au făcut de rușine numele de român, de om!
Pe oamenii de ispravă, cu vocație pentru activitate publică, „obștească”, îi invităm acum, sub egida unui partid întru totul onorabil, să se pregătească sufletește pentru a accepta povara candidaturii la alegerile locale sau naționale.
Îi invităm pe toți românii voitori de bine pentru viitorul nostru românesc să se gândescă cu seriozitate la ei înșiși și la persoanele cunoscute pentru a identifica, printre colegi, prieteni sau cunoscuți, persoanele demne să candideze și capabile, odată alese fiind, să servescă cu devotament și profesionalism cauza interesului național!
Primim propuneri din partea oricui, inclusiv auto-propuneri, iar dacă aceste propuneri satisfac criteriile noastre, candidatura se acceptă! Ne-o însușim și o promovăm cu bucurie!
Avem nevoie de sute de candidați pentru alegerile parlamentare și de câteva mii de candidați pentru primării! În curând vom demara ACȚIUNEA NAȚIONALĂ, conform PROIECTULUI NAȚIONAL existent, proiect a cărui definitivare așteaptă sugestii și propuneri din partea oricui! Alcătuirea LISTEI NAȚIONALE este una dintre priorități!

*

      Pornim la un drum greu, la o construcție de lungă durată. Cunoaștem destul de bine dificultățile cu care ne vom confrunta, știm bine că se vor ivi și altele, la care nu ne-am gândit. Dar mai presus de toate știm bine cât de mult are nevoie Țara de ceea ce ne-am propus să facem! Și știm bine și cât de mare este răul pe care-l vom pricinui tuturor dacă vom da greș, dacă vom rata șansa pe care Istoria ne-o oferă în ceasul al 12-lea. Nu avem nicio scuză dacă nu vom reuși să fim la înălțimea speranțelor pe care dorim să le stârnim în sufletul românilor, atât de dezorientați și de dezamăgiți de ce se întâmplă cu viața lor, cu Țara lor, cu copiii lor!
Reușita noastră depinde mult de cei care vor veni alături de noi! Îi primim pe toți ca pe niște tovarăși de drum, ca pe niște camarazi cu care vom împărți bărbătește greutățile teribilei încercări care ne așteaptă. Îi primim ca pe niște colegi și prieteni! Ca pe niște frați!
Vom izbândi dacă ne vom pricepe să re-clădim frăția românească, operă la care îi invităm să participe pe toți compatrioții, indiferent de etnie, religie, preferințe politice sau ideologie!
Trăiască România și toți cei care îi vor binele!
Doamne, ajută!

București, 15 ianuarie 2012
ION  COJA