Trakia Nova

Art. 1
Asociația Trakia Nova se constituie ca o organizație culturală non-profit având drept scop cercetarea fondului tracic, comun mai multot popoare din regiunea Sud-Est europeană.
Fondul tracic comun al acestor popoare a fost identificat la nivel genetic, la nivel cultural, etnografic, prin strădania unor cercetători majoritatea amatori, din afara lumii academice și universitare. Ne propuneam să impunem acest subiect de cercetare în lumea academică, universitară, spre a-i conferi prestigiul meritat, dar și pentru a putea conta pe rezultatele investigațiilor viitoare.

Art. 2
Cercetările de până acum au fost deseori făcute fără respectarea regulilor și principiilor științifice de abordare a unui subiect istoric atât de complex și de dificil. Ne propunem să ducem o activitate de instruire a persoanelor interesate de acest subiect, familiarizându-le cu exigențele cercetării științifice.

Art. 3
Ne vom strădui să contactăm cât mai mulți dintre tracologii și dacologii activi din România și din mediul românesc, să le cunoaștem activitatea și rezultatele, cu scopul de a-i susține și de a le populariza și mediatiza descoperirile și interpretările de valoare, obținute prin aplicarea metodelor verificate de cercetarea științifică. Vom stabili contacte și relații de colaborare cu tracologii din alte țări, în primul rând cu cei din spațiul antic de viețuire al tracilor.

Art. 4
Asociația va acorda premii și burse de studiu pentru tinerii tracologi, va sprijini publicarea lucrărilor de valoare. Va sprijini material săpăturile arheologice efectuate de persoane calificate, va supraveghea buna gestionare a artefactelor descoperite, colaborând în acest sens cu Ministerul Culturii și autoritățile locale.

Art. 5
Resursele financiare ale Asociației vor proveni din cotizația membrilor, din donații, din publicații, din valorificarea unor oportunități de colaborare, din publicitate.

Art. 6
Membrii Asociației Trakia Nova sunt
– persoane care fac cerere în acest sens, adresată președintelui Asociației;
– persoane care au fost invitate să facă parte din Asociație.
Membrii Asociației se organizează în grupuri de lucru sau activează independenți. Grupul de lucru își stabilește profilul și modul de colaborare între membrii grupului. Grupul de lucru se constituie din minim 5 membri cu o vechime de 3 luni în Asociație.
Membrii Asociației își stabilesc singuri, fiecare, atribuțiile și obligațiile.

Art. 7
Asociația este condusă de un președinte ales atunci când numărul de membri va depăși suta. Până atunci, cu titlul de președinte fondator, funcția de președinte provizoriu o va ocupa ION COJA. Acesta își desemnează colaboratorii cu funcții de conducere:
– un vicepreședinte
– un secretar general
– un birou de conducere din 5-9 membri, la care se adaugă președintele, vicepreședintele și secretarul general.
În termen de 6 luni de la atingerea numărului de o sută de, Asociația va ține prima Convenție de lucru, cu participarea tuturor membrilor, dacă va fi posibil. Pe măsură ce numărul în creștere al membrilor o va cere, structura de conducere a Asociației se va putea modifica pentru a se adapta la realitățile noi. Modificările în acest sens vor fi efectuate cu acordul președintelui și al majorității biroului de conducere.

Pentru contact, inlusiv pentru înscriere, persoanele interesate ne pot scrie pe adresa trakia.dacia@gmail.com sau ioncoja13@gmail.com

Doamne, ajută!