Olivier Renault – Interviu (partea 2) cu Valérie Bugault pentru Observateur Continental, 6 august 2021

De Valérie Bugault | 14 august 2021 | Geopolitica , Noua Ordine Mondială

 Powered by Google TranslateTranslate

Stare de nervozitateTelegramă

Site-ul oficial al logo-ului Valérie Bugault

·        ACASĂ

·        REFORMA INSTITUȚIILOR

·        REVOLUDROIT

·        ARTICOLE

·        VIDEOCLIPURI

·        CINE SUNT ?

o

o

·        COMUNITATE

·        SITE-URI PRIETENI

·        A LUA LEGATURA

·

Anterior Ca urmare a

Olivier Renault – Interviu (partea 2) cu Valérie Bugault pentru Observateur Continental, 6 august 2021

De Valérie Bugault | 14 august 2021 | Geopolitica , Noua Ordine Mondială

·        Vizualizați imaginea mărită

·

·

Acțiune

Citiți Partea 1 >>>

5 ° și 6 °) Din ce unități sunt formate aceste forțe armate secrete ale NATO? Cum funcționează această operațiune secretă?

Valérie Bugault : Nu ți-aș putea spune cu precizie. Cel mai bine plasat pentru a vorbi despre asta este Daniele Ganser.

Cu toate acestea, este important să precizăm că această structură, numită „Rămâneți în urmă” (rețeaua Gladio în Italia, rețeaua Arc-en-ciel în Franța etc.) a putut să se dezvolte doar în secret și anonimat, ceea ce înseamnă că este detectat mai mult prin efectele sale decât prin cauza sa, care ar fi cunoașterea precisă a funcționării sale interne.

Departe de a fi un specialist în „Rămâneți în urmă”, consider absolut esențial să atrageți atenția francezilor asupra existenței acestor forțe armate, vechi și oculte, dezvoltate în deplină independență față de ierarhia militară oficială. La nivel național decât la nivel NATO.

Aș adăuga că este probabil ca armatele mercenarilor internaționali, găsite în Siria și în alte părți ale planetei, finanțate de globaliști și instruite corespunzător, să fie părți interesate ale acestei structuri opace grupate împreună sub termenul „armate secrete ale lumii”. NATO ”.

7 °) Aveți exemple?

Valérie Bugault : Judecătorul italian, acum decedat, Ferdinando Imposimato a dat multe detalii despre conexiunile acestei rețele Gladio (nume italian) cu loja P2, grupul Bilderberg și numeroase personalități politice (vezi https: // www.dailymotion.com/ video / xx91uw ; https://www.rtbf.be/info/monde/detail_attentat-de-bologne-les-documents-secrets-sur-gladio-et-la-loge-maconnique-p2- made-accessible-by- guvernul-italian? id = 10817219  ; https://tempspresents.com/2016/04/05/stay-behind-europeens-tenembaum-origoni/… )

8 °) Cine sunt „toate forțele globaliste”?

Valérie Bugault : Am identificat aceste „forțe globaliste”, prin metodele pe care le folosesc și prin mijloacele de care dispun în cartea mea „Motivele ascunse ale tulburării globale”, la care vă refer cititorii.

Este vorba despre o mică castă de indivizi uniți (bancheri, mari industriași și reprezentanți ai familiilor domnitoare) care au lucrat din orașul Londra pentru a stabili un guvern mondial unificat pe întreaga planetă. Obiectivul lor, după ce a redus drastic populația mondială și a reînnoit principiul normativ, este de a stabili în mod oficial un guvern mondial în contextul în care au preluat deja, de facto, controlul neoficial al majorității țărilor lumii.

Părăsind Europa, acești indivizi au deghizat toate elementele fundamentale ale civilizației noastre europene pentru a impune standarde de natură comercială, prin dreptul anglo-saxon așa cum s-a dezvoltat încă din 1531 (cf. https: // odysee .com / @ valeriebugault: c / Derriere-le-liberalisme, -dictatura-instituțiilor-britanice: 6 ). Ei prevăd stabilirea unui control total asupra indivizilor, care vor fi deci privați de liberul arbitru. Acest control total este acum clar identificat prin „fuziunea identităților fizice, biologice și digitale” susținută de Klaus Schwab, el însuși în calitate de purtător de cuvânt global (vestitor) al acestei mișcări globaliste.

9 °) Aveți informații specifice (dovezi) care să spună: „Aceste forțe sunt în curs de a prelua în curând controlul oficial și aparent al statelor noastre?”

Valérie Bugault : Trebuie să începem prin a specifica că Franța nu mai există oficial, de vreme ce instituțiile sale oficiale au fost suspendate prin sosirea unui Consiliu de Apărare a Sănătății fără o bază legală, constituțională și politică.

Această suspendare a instituțiilor de stat și deturnarea acestora (care constituie un „abuz de drept internațional public”) de către un Consiliu al Apărării, lipsit de un temei juridic serios și nelegitim din punct de vedere politic, este manifestarea izbitoare a faptului că forțele globaliste sunt în proces de a se învinge.prea controlul oficial al statelor.

10 °) Ce ne așteaptă când declarați: „Sub forma unei teritorii dictaturi? „

Valérie Bugault : Dictatura este revendicată în mod clar de forțele oculte globaliste: reducerea drastică a populației mondiale însoțită de controlul deplin al corpurilor și minților celor câteva suflete care vor rămâne, desigur în starea zombilor (dispariția totală a arbitrului liber) , pe acest Pământ. Citește doar ce explică Klaus Schwab în cartea sa … totul este explicat acolo.

Acest program nu face decât să confirme multiplele previziuni ale vestitorului globalist Attali, care a proclamat tare și clar de patruzeci de ani proiectul de evoluție politică, economică și socială (este de fapt un proiect de involuție) al Societăților noastre. Programul este, de asemenea, explicat în alb și negru pe pietrele de orientare din Georgia …

Această castă folosește și subminează toate preocupările legitime ale indivizilor, cum ar fi conservarea mediului, preocupările legate de climă și sănătate (…), pentru a le transforma în „raze laser” destinate să le servească interesele. scopul stabilirii unui guvern mondial asupra căruia vor avea control exclusiv.

11 °) Cum interpretați declarația lui Emmanuel Macron: „Suntem în război, sănătate, desigur”?

Valérie Bugault  : Vă trimit la citirea ultimului meu articol, preluat de mai multe site-uri web (Rețeaua internațională, jandarmul profesiei, Sakerul de limbă franceză din 15 august etc.) pentru reinformare: https://valeriebugault.fr/a -about -diversarea-funcțiilor-statului-și-abuzul-de-drept-internațional-care-implică-un-stat-organism-2

12 °) De când a murit a 5-a Republică?

Valerie și alte limbi europene : Republica a 5- a este moartă, deși este încă o dată cu respiratorul, odată cu venirea Tratatului de la Maastricht, care a văzut o primă reformă scandaloasă a Constituției; dar și mai mult și într-un mod radical odată cu punerea în aplicare a euro și a tratatelor de la Amsterdam și Lisabona.

Aceste foarte numeroase reforme, care aveau menirea de a integra Franța prin forță în ordinea federală europeană, care se dorește a fi un actor în viitorul guvern mondial, au denaturat complet scopul, echilibrul instituțional și vocația Constituției din 1958.

De atunci, nu vă faceți nicio greșeală, guvernul, identificat și responsabil, s-a transformat într-o „guvernare” fără formă lipsită de orice putere politică reală și mai ales de orice responsabilitate.

Cu toate acestea, gândindu-ne bine, prima distorsiune foarte gravă a Constituției din 1958 a fost inițiată de Giscard d’Estaing care dorea „raționaliza parlamentarismul” (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/R% C3% A9visions_constitutionnelles_sous_la_Cinqui% C3% A8me_R% C3% A9publique # 1962 _: _ the% C3% A9lection_du_pr% C3% A9sident_de_la_R% C3% A9publique_au_suffrage_universel_direct ) prin modificarea metodei de sesizare către Consiliul Constituțional. Prin „raționalizarea parlamentarismului”, trebuie să înțelegem înăsprirea supravegherii „reprezentanților aleși ai poporului” de către un organism politic responsabil de validare, ceea ce este conceput ca o putere de cenzură, așa-numita „voință populară”. Din 1974, oamenii sunt de factomai suveran, deoarece depinde, este plasat legal și administrativ sub tutela unui organism politic însărcinat cu controlul acestuia. Această reformă a adus în mod fundamental o schimbare a regimului politic, deoarece acum ficțiunea „poporului suveran” apare pentru ceea ce este cu adevărat de la început: o impostură politică pură.

Amintiți-vă că Giscard a fost punctul central al subversiunii sistemului monetar francez instituit la sfârșitul celui de- al doilea război mondial (circuitul Trezoreriei, autofinanțarea cheltuielilor de stat de către stat însuși). El a fost, de asemenea, unul dintre principalii redactori ai Constituției Europene, transformat în curând în Tratatul de la Lisabona. Giscard a fost un reprezentant perfect al sinarhie, adică oligarhiei Comprador francez că , din moment al XIX – lea secol, a preluat controlul instituțiilor franceze, cu interludiul salutară, încălcarea CNR. Înțelegeți că instituțiile impuse temporar de NRC la sfârșitul celui de-al doilea GM sunt o anomalie rară în istoria modernă a Franței, un salt istoric în Franța milenară.

va urma…

 

 

ORIGINALUL in frANCEZA:

Olivier Renault – Entretien (partie.2) avec Valérie Bugault pour Observateur Continental, le 6 Août 2021

Par Valérie Bugault|14 août 2021|GéopolitiqueNouvel Ordre Mondial

·        Voir l’image agrandiehttps://valeriebugault.fr/wp-content/uploads/2021/08/Entretien-Olivier-Renault-Valerie-Bugault-P2.jpg

·         

·         

Partagez

Lire la Partie 1 >>>

5° et 6°) De quelles unités sont constituées ces forces armées secrètes de l’Otan ? Comment agit ce fonctionnement secret ?

Valérie Bugault : Je ne saurais vous le dire précisément. Le mieux placé pour en parler est Daniele Ganser.

Il importe toutefois de préciser que cette structure, dénommée « Stay Behind » (réseau Gladio en Italie, réseau Arc-en-ciel en France…) n’a pu se développer que dans le secret et l’anonymat, ce qui signifie qu’on la détecte davantage à ses effets que par sa cause, qui serait la connaissance précise de son fonctionnement interne.

Loin d’être une spécialiste du « Stay Behind », j’estime tout à fait indispensable d’attirer l’attention des français sur l’existence de ces forces armées, anciennes et occultes, développées en toute indépendance de la hiérarchie militaire officielle tant au niveau national qu’à celui de l’OTAN.

J’ajoute qu’il est probable que les armées de mercenaires internationaux, retrouvés en Syrie et ailleurs sur la planète, financées par les globalistes et dument entrainées, sont parties prenantes à cette structure opaque regroupée sous le terme des « armées secrètes de l’OTAN ».

7°) Avez-vous des exemples ?

Valérie Bugault : Le juge italien, aujourd’hui décédé, Ferdinando Imposimato a donné de nombreux détails sur les connexions de ce réseau Gladio (dénomination italienne) avec la loge P2, le groupe Bilderberg et de multiples personnalités politiques (cf. https://www.dailymotion.com/video/xx91uw ; https://www.rtbf.be/info/monde/detail_attentat-de-bologne-les-documents-secrets-sur-gladio-et-la-loge-maconnique-p2-rendus-accessibles-par-le-gouvernement-italien?id=10817219 ; https://tempspresents.com/2016/04/05/stay-behind-europeens-tenembaum-origoni/…)

8°) Qui sont « toutes les forces globalistes » ?

Valérie Bugault : J’ai identifié ces « forces globalistes », via les méthodes qu’ils utilisent et les moyens dont ils disposent dans mon ouvrage « Les raisons cachées du désordre mondial », auquel je renvoie vos lecteurs.

Il s’agit d’une petite caste d’individus coalisés (banquiers, grands industriels et représentants de familles régnantes) ayant œuvré à partir de la City of London pour établir un gouvernement mondial uniformisé sur toute la planète. Leur objectif, après avoir réduit drastiquement la population mondiale et renouvelé le principe normatif, est d’établir officiellement un Gouvernement mondial dans le contexte où ils ont déjà, de facto, pris le contrôle officieux de la plupart des pays du monde.

Partis d’Europe, ces individus ont travesti tous les fondamentaux de notre civilisation européenne afin d’imposer des normes de nature commerciale, via le droit anglo-saxon tel qu’il s’est développé depuis 1531 (cf. https://odysee.com/@valeriebugault:c/Derriere-le-liberalisme,-la-dictature-des-institutions-britanniques:6). Ils envisagent l’établissement d’un contrôle total sur les particuliers, lesquels seront dès lors dépourvus de libre-arbitre. Ce contrôle total est aujourd’hui clairement identifié par « la fusion des identités physiques, biologiques et numériques » revendiquée par Klaus Schwab, lui-même en tant que porte-voix mondial (héraut) de ce mouvement globaliste.

9°) Avez-vous des informations (preuves) précises pour dire : « Ces forces-là sont en phase de prendre bientôt le contrôle officielle et apparent de nos États ?»

Valérie Bugault : Il faut commencer par préciser que la France n’existe officiellement plus depuis que ses institutions officielles ont été mises en suspens par l’arrivée d’un Conseil de Défense sanitaire sans base juridique, a-constitutionnel et a-politique.

Cette suspension des institutions étatiques et leur détournement (lequel constitue un « abus de droit international public ») par un Conseil de Défense, dépourvu d’assise juridique sérieuse et politiquement illégitime, est la manifestation éclatante du fait que les forces globalistes sont en train de prendre le contrôle officiel des États.

10°) Qu’est-ce qui nous attend quand vous déclarez : « Sous forme d’une dictature terrible ? »

Valérie Bugault : La dictature est clairement revendiquée par les forces occultes globalistes : réduction drastique de la population mondiale assortie d’un contrôle intégral des corps et des esprits des rares âmes qui resteront, certes à l’état de zombies (disparition totale du libre-arbitre), sur cette Terre. Il suffit de lire ce qu’explique Klaus Schwab dans son livre… tout y est expliqué.

Ce programme ne faisant que confirmer les multiples prédictions du héraut globaliste Attali, qui clame haut et fort depuis quarante ans le projet d’évolution (il s’agit en réalité d’un projet d’involution) politique, économique et sociale de nos Sociétés. Le programme est également expliqué noir sur blanc sur les Georgia Guidestones…

Cette caste utilise et subvertit toutes les préoccupations légitimes des particuliers, telle que la préservation de l’environnement, les inquiétudes sur le climat et la santé (…), afin de les transformer en « faisceaux laser » destinés à servir leurs intérêts, c’est-à-dire leur objectif d’établissement d’un gouvernement mondial dont ils auront le contrôle exclusif.

11°) Comment interprétez-vous la déclaration d’Emmanuel Macron : « Nous sommes en guerre, sanitaire, certes » ?

Valérie Bugault : Je vous renvoie à la lecture de mon dernier article, repris par de multiples sites internet (Réseau international, Profession Gendarme, le Saker francophone à compter du 15 août prochain…) de réinformation : https://valeriebugault.fr/a-propos-du-detournement-des-fonctions-etatiques-et-de-labus-de-droit-international-sagissant-dun-organisme-etatique-2

12°) Depuis quand la 5è République est morte ?

Valérie Bugault : La 5ème République est morte, bien qu’encore un temps sous assistance respiratoire, dès l’arrivée du Traité de Maastricht, qui a vu une première scandaleuse salve de réformes de la Constitution ; mais plus encore et de façon radicale avec la mise en œuvre de l’Euro et des Traités d’Amsterdam et de Lisbonne.

Ces très nombreuses réformes, qui ont eu pour vocation d’intégrer, de force, la France dans l’ordre fédéral européen, lequel est destiné à être partie prenante du futur gouvernement mondial, ont totalement dénaturé la finalité, l’équilibre institutionnel et la vocation de la Constitution de 1958.

Depuis lors, il ne faut pas s’y tromper, le gouvernement, identifié et responsable s’est transformé en « gouvernance » informe dénuée de tout pouvoir politique réel et surtout de toute responsabilité.

Toutefois, à bien y réfléchir, la première très grave dénaturation de la Constitution de 1958 a été initiée par Giscard d’Estaing qui a souhaité « rationnaliser le parlementarisme » (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9visions_constitutionnelles_sous_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique#1962_:_l’%C3%A9lection_du_pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_au_suffrage_universel_direct) en modifiant le mode de saisine du Conseil Constitutionnel. Par « rationaliser le parlementarisme », il faut comprendre resserrer la tutelle des « élus du peuple » par un organisme politique chargé de valider, ce qui se conçoit comme un pouvoir de censure, la prétendue « volonté populaire ». A partir de 1974, le peuple n’est de facto plus souverain puisqu’il dépend, il est légalement et administrativement mis sous la tutelle, d’un organisme politique chargé de le contrôler. Cette Réforme a, fondamentalement, opéré un changement de régime politique car désormais la fiction du « peuple souverain » apparaît pour ce qu’elle est réellement depuis le début : une pure imposture politique.

Rappelons que Giscard fut la cheville ouvrière de la subversion du système monétaire français instauré à la fin de la 2nde GM (le circuit du Trésor, autofinancement des dépenses de l’État par l’État lui-même). Il fut aussi l’un des principaux rédacteurs de la Constitution européenne, bientôt transformée en Traité de Lisbonne. Giscard était un parfait représentant de la synarchie, c’est-à-dire de l’oligarchie française compradore qui a, depuis le XIXème siècle, pris de contrôle des institutions françaises, avec la parenthèse salutaire, la brèche, du CNR. Il faut comprendre que les institutions temporairement imposées par le CNR au sortir de la 2nde GM constituent une rare anomalie de l’Histoire moderne de l’aFrance, un sursaut historique de la France millénaire.

à suivre