Domnilor colegi şi camarazi,

Dacă nici acum nu ne trezim şi nu ne unim într-o acţiune concertată inclusiv în stradă la Cotroceni Raia Portocalie ne va învinge şi ne vom merita soarta.

Trebuie să organizam o mobilizare exemplară dacă mai avem în noi spirit de militari şi dacă mai avem demnitate.

Eu cred că avem, iar pregătirea noastră militara şi intelectuală ar trebui să coaguleze o mişcare inteligentă la care să invităm marile agenţii de presă şi CNN, AP, ş.a.

Toţi care avem prieteni şi colegi în străinătate să-i înştiinţăm şi să le explicăm ce se întâmplă la noi şi cu noi cei care am asigurat în decembrie 1989 condiţii ca aceşti nemernici care ne conduc să evolueze şi să ne umilească în aşa hal încât să dispărem ca şi categorie socială.

Noi suntem cei care cu sacrificii am împins această ţară în NATO şi am făcut-o cu profesionalism şi dăruire, şi nu merităm să fim umiliţi de o gaşcă de indivizi rapace care nu mai pot fi opriţi decât de noi dacă suntem uniţi, coerenţi şi perseverenţi.

Domnilor, uniţi reprezentăm o forţă de care acestui ministru de 4 stele Oprea – blestemat fie-i numele alaturi de al stăpânului său de la Cotoceni – îi este frică.

Gen de bg (r)Mandru Ovidiu Mircea

Domnilor camarazi,

Urmare a situaţiei create prin atitudinea criminală a guvernanţilor portocalii privind pensiile militare, vă adresez rugămintea ca, pe lângă demersurile juridice, să se ia în calcul şi o mobilizare generală a tuturor filialelor şi simpatizanţilor pentru o mare demonstraţie de protest care să se desfăşoare în Bucureşti în maximum 30 de zile.

Trebuie să vadă toată ţara şi toate ţările lumii câtă scârbă au acumulat românii inclusiv cei în uniformă vizavi de preşedinte şi guvern.

Apreciez că este suficient să fim prezenţi ca o „mare mută” aşa cum am fost toată viaţa sau, cine ştie, poate această „mare mută” face ceva valuri mediatice şi politice.

Cred că este momentul să ne arătăm forţa şi în stradă chiar dacă ar fi să ne cantonăm câteva zile în Bucureşti aşa cum făceam în aplicaţii.

De asemenea să declanşăm de acum şi agresiv contra campania electorală şi chiar să ne facem compania noastră proprie.

Col. (r) Marian DUMITRESCU

REACŢIA NOASTRĂ RAPIDĂ trebuie :

– să fie concepută ca o operaţie strategică,

– să fie bine organizată şi concertată,

– să se desfăşoare gradat, pe etape, după principiile războiului modern,

– să fie dusă cu folosirea pe scară larga a armei cuvantului şi cifrelor statistice,

– să pună accent pe recurgerea la armele de influenţare în masă,

– să aibă obiective precise pentru fiecare etapă, cu responsabilităţi clare şi judicios elaborate pentru fiecare element al sistemului,

– să se bazeze pe o justă evaluare a raporturilor de forţe, unul din obiectivele prioritare fiind acela de optimizare permanentă a acestui raport în favoarea noastră,

– dobândirea şi intensificarea sprijinului din afara sistemului, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional,

– planificarea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor să se facă sub stindardul SCMD, cu participarea şi a unor specialişti de încredere din afara Sindicatului…

În principiu, operaţia poate purta denumirea de „Radu cel Frumos (II)”, în ideea că urmărim un scop nobil pentru patrie şi popor.

Faze necesare în organizarea şi desfăşurarea Operaţiei:

– constituirea Statului Major de Criză, din lideri şi specialişti cu notorietate şi verticalitate de netăgăduit,

– elaborarea planului Operaţiei, pe etape, între care propun:

– o conferinţă de presă a Statului Major de Criză,

– organizarea unei tabere-avertisment în apropiere de Bucureşti, pe o durată de precizat, cu participarea câte unei grupe din fiecare filială,

– pichetări şi manifestaţii concomitente cu o tabără, în Bucureşti şi reşedinţele de judeţ,

– campanie continuă de strângere de semnături pentru demiterea Băsescului,

– campanie mediatică pe plan intern şi internaţional…

În pregătirea Operaţiei:

– se va elabora un Raport privind evoluţiile pe plan internaţional din ultimele două decenii

– se va elabora un Raport privind Starea Naţiunii

– se va elabora un Raport privind Starea Armatei

– se va pregăti un set cuprinzător de cifre şi date statistice în sprijinul celor două rapoarte, care să poată fi utilizate în cadrul dezbaterilor şi intervenţiilor în mass-media,

– se vor intensifica gradat contactele cu sindicatele civile şi cu elementele active din SISTEMUL APĂRĂRII NAŢIONALE, în scopul atragerii lor în sprijinul Operaţiei,

– se va pregăti un set de materiale de promovare a mişcării în mase,

– se va intensifica participarea rezerviştilor la talk-show-uri şi alte emisiuni pe posturile TV naţionale şi locale,

– se va elabora şi pune în aplicare un plan de acţiune în mass-media,

– se va pregăti baza materiala pentru organizarea taberei-avertisment

(corturi, elemente de popotă etc.).

Supun atenţiei CD şi filialelor (Bcc) – urmând ca după analiză şi decizie să o transmitem şi nesindicaliştilor şi activilor din SAN – această schiţă de acţiune, cu rugămintea de a analiza, a exprima punctele de vedere şi a veni cu propuneri pertinente pentru elaborarea unui Plan de Operaţie – dacă se poate – desăvârşit.

În situaţia că viziunea de mai sus întruneşte sufragiile, sunt gata să-mi pun la dispoziţie experienţa şi priceperea. Având în vedere gradul de ocupare al CD, consider nimerit ca observaţiile şi sugestiile dumneavoastră să-mi fie transmise mie, să le centralizez şi inaintez către CD în termen de – să zicem – 3 zile, respectiv, până miercuri, la prânz.