CD
1.209 aprobate
denitsoc@gmail.com
75.57.36.95
TOATE FOSTELE STATELE SOVIETE SUNT ÎNCĂ LEGAL IN RUSIA
– vestul tremură
de Christopher Black
.

Ambasadorul Chinei în Franța, Lu Shaye, într-un interviu amplu cu un jurnalist de la postul de știri de televiziune francez LCI, despre afacerile mondiale și chineze, ca răspuns la întrebarea dacă Crimeea este sau nu parte. a Ucrainei, a declarat că „depinde de modul în care se privește istoria situației” și că Crimeea a fost rusă pentru o lungă perioadă de timp și a fost dată conditionat Ucrainei doar în perioada sovietică”.

Apoi a adăugat:
„Nici celelalte țări ex-sovietice nu au un statut legal efectiv în dreptul internațional, deoarece nu a existat un acord internațional care să le materializeze statutul de țări suverane.”
Ambele declarații au provocat o reacție furioasă în Occident, în special în țările baltice și în Ucraina, și au atras declarații în care condamna ceea ce a spus și i se solicită revocarea sa din funcție.

Dar, dincolo de toată această furie, nimeni din media occidentală sau din sălile puterii nu s-a obosit să pună întrebarea: sunt afirmațiile lui corecte?

Răspunsul este da, iar furia din Occident se datorează recunoașterii lor că are dreptate, că întreaga ordine post-sovietică din Europa este construită pe o fundație de nisip.
Pentru a înțelege acest lucru și consecințele sale, trebuie să examinăm evenimentele din timpul contrarevoluției din URSS și din timpul dizolvării URSS în 1991.

Istoria contrarevoluției din URSS și a destrămarii statului sovietic este una lungă și complexă, greu de rezumat într-un scurt articol ca acesta. Cu toate acestea, putem pătrunde prin rețeaua complexității pentru a ajunge în miezul problemei ridicate de ambasadorul Lu examinând Constituția din 1977 a URSS, deoarece aceasta a fost sau este legea de control care inca guvernează situația.

Articolul 1 din Constituție prevede că,
„Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice este un stat socialist al întregului popor, care exprimă voința și interesele muncitorilor, țăranilor și intelectualității, muncitorilor tuturor națiunilor și naționalităților țării.”

Articolul 72 prevede
„Fiecare republică a Uniunii își păstrează dreptul de a se separa liber de URSS.”
Dar, în această privință, este important să știm articolele 74 și 75, care confirmă supremația Sovietului Suprem și că, acolo unde au existat discrepanțe între legile unei republici constitutive și Sovietul Suprem, legile Sovietului Suprem au prevalat.

Articolul 74 prevede:
„Legile URSS vor avea aceeași forță în toate republicile Uniunii. În cazul unei discrepanțe între o lege a Republicii Uniunii și o lege a întregii uniuni, legea URSS va prevala.”

Articolul 75 prevede:
„Teritoriul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste este o singură entitate și cuprinde teritoriile Republicilor Uniunii. Suveranitatea URSS se extinde pe teritoriul său”

Articolul 72 nu a stabilit un proces prin care o republică să se poată separa, dar la 3 aprilie 1990, Sovietul Suprem a umplut acest gol prin adoptarea unei legi care reglementează procesul prin care o republică se putea separa.

În esență, LEGEA SECESIUNII adoptată de Sovietul Suprem în 1990 impunea organizarea unui referendum în republica care dorește să se secesioneze și necesita un vot pozitiv a două treimi din locuitorii cu drept de vot ai republicii pentru a fi valabil. Rezultatul referendumului trebuia apoi înaintat Sovietului Suprem spre aprobare după care urmau să fie implementate diverse mecanisme pentru a rezolva toate problemele care ar decurge din secesiune și modul de a le gestiona.

Odată ce rezultatul a fost aprobat de Sovietul Suprem, a trebuit să fie aprobat și de Congresul Deputaților Poporului, cel mai înalt organ parlamentar al națiunii.
LEGEA SECESIUNII prevedea, de asemenea, o perioadă de tranziție de cinci ani pentru soluționarea proprietății și a altor chestiuni, care să fie aprobată de Congresul Deputaților Poporului de la Moscova și plata de către republica secesivă a cheltuielilor de relocare pentru cei care se opun independenței și doreau să plece.

Una dintre problemele majore care urma să fie stabilită în cazul secesiunii erau drepturile celor care au votat să rămână în URSS și aparțineau unei minorități etnice și dreptul lor de a se seceda la rândul lor de republica secesivă pentru a rămâne ei înșiși. în interiorul URSS, sau să plece cu despăgubiri.

Acesta este un punct major pentru că în Țările Baltice trăiau populații ruse semnificative, iar în cazul Ucrainei, populații mari rusești. În estul Ucrainei, majoritatea cetățenilor au fost și sunt ruși.
Amendamentul din 1990 este lung și nu îl voi include aici în text, dar merită a
acorda atenție articolului 3.

Articolul 3.
„Într-o republică a Uniunii care include în structura sa republici autonome, oblast autonom sau okrug autonom, referendumul se desfășoară separat pentru fiecare formațiune autonomă. Poporul republicilor autonome și formațiunilor autonome își păstrează dreptul de a decide în mod independent chestiunea rămânerii în URSS sau în cadrul republicii Uniunii care se separă și, de asemenea, să ridice problema statutului lor juridic de stat.”

Acesta este un factor important pentru a determina dacă Crimeea face parte din Ucraina sau nu, deoarece Crimeea era o regiune autonomă și, prin urmare, oamenii din Crimeea aveau dreptul de a vota, în mod independent, într-un referendum separat pentru a decide dacă doreau să se alăture Ucrainei în despărțire. sau să rămână cu URSS.

Dar nici un astfel de referendum nu a fost niciodată permis cetățenilor din regiunea Crimeea de catre Ucraina. Putem înțelege de ce Kievul nu ar permite acest lucru, deoarece majoritatea Crimeei ar fi votat pentru a rămâne în URSS, nu în Ucraina, așa cum a demonstrat referendumul din 2014.

Dar agenții occidentali au fost foarte activi în statele baltice și în Ucraina în această perioadă, așa cum sunt si acum, iar elementele contrarevoluționare dintre lituanieni, estonieni și letoni au susținut că noua lege sovietică privind secesiunea nu li se aplică, deoarece, susțineau ei, republicile lor nu au aderat voluntar în Uniunea Sovietică, ci au fost anexate forțat de URSS în iunie 1940.

Cu toate acestea, trebuie menționat că Estonia a făcut parte din Rusia timp de trei sute de ani, din 1721 până în 1920, când bolșevicii i-au acordat independența după un conflict de doi ani în care Estonia a încercat să folosească evenimentele din Primul Război Mondial și Revoluția Rusă pentru a părăsi imperiul rus.

Aceasta s-a dovedit a fi o independență de scurtă durată, deoarece URSS, pentru a se apăra împotriva noii amenințări germane, a reocupat țara în 1940, iar un guvern pro-comunist a preluat puterea în Estonia și a cerut să se alăture URSS. Din 1940, Estonia a făcut parte din URSS și, ca republică constitutivă, a fost supusă legilor URSS.

Lituania a luat aceeași poziție ca și Estonia, dar, la acea vreme, secretarul de presă al lui Gorbaciov, Arkadi A. Maslennikov, a indicat că nu vor fi făcute excepții pentru republicile baltice când a fost întrebat despre statutul legal actual al Lituaniei.
„Lituania face parte din U.R.S.S. și toate problemele legate de structura statală a republicii și problema de a fi în sau în afara federației sovietice pot fi rezolvate exclusiv pe bază constituțională, chiar dacă această bază nu este pe placul cuiva, ”

Istoria Letoniei este similară, ea căzând sub stăpânirea poloneză, germană, suedeză și rusă în diferite momente ale istoriei. Dar din 1795 a făcut parte din Imperiul Rus. În timpul evenimentelor din Primul Război Mondial și al Revoluției Ruse, Letonia a câștigat și o independență slabă, care s-a încheiat când Germania a invadat Polonia, iar Letonia, la cererea noii adunări populare care a preluat puterea la 5 august 1940, a cerut admiterea în URSS, care a fost de asemenea acordata.

În perioada 1988-1990, împinse și sprijinite de Occident și de serviciile sale de informații, toate cele trei state baltice au început să refuze să adere la Constituția URSS prin care erau legate și, după o serie de demersuri ilegale, și-au declarat independența față de URSS în 1991, după lovitura de stat a forțelor și elementelor comuniste împotriva forțelor contrarevoluționare de la Moscova a eșuat.

Afirmația că normele juridice la nivelul Uniunii ar înceta să mai fie în vigoare este, de asemenea, ilegală și periculoasă; nu poate decât să înrăutățească haosul și anarhia din societate pe plan international.

Graba cu care a apărut documentul este, de asemenea, de o serioasă îngrijorare. Nu a fost discutat de populații, nici de Sovietele Supreme ale republicilor în numele cărora a fost semnat. Și mai rău, a apărut în momentul în care proiectul de tratat pentru o Uniune a Statelor Suverane, întocmit de Consiliul de Stat al URSS, era în discuție de parlamentele republicilor”.

Dar faptele împlinite le-au determinat în scurt timp pe celelalte republici să urmeze exemplul, deoarece nu părea să depășeasca acțiunilor ilegale ale lui Elțin, Kravciuk și Shushkevic care au avut loc atunci.

În ceea ce privește Crimeea, se poate argumenta că secesiunea Ucrainei de URSS a fost ilegală, invalidă și fără efect juridic și, prin urmare, statutul său de stat național este discutabil și, prin urmare, pretenția sa față de Crimeea este, de asemenea, discutabilă.

Dar nu acesta este totul, deoarece Crimeea face parte din Rusia încă din zilele Ecaterinei cea Mare, iar decizia premierului Hruscev în 1954 de a atribui Crimeea Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene a fost doar din motive administrative și numai cu condiţia ca Ucraina să rămână o republică sovietică în cadrul URSS.

Unii juriști ruși susțin si acum poziția că această acțiune era ilegală în conformitate cu legea sovietică la acea vreme. Dar, în orice caz, adevărul este că transferul Crimeei în Ucraina a fost în mod clar condiționat de rămânerea cu URSS ca parte a RSS Ucrainei și a fost făcut în principal pentru ușurința administrării la acea vreme.

Nu a fost niciodată menit să fie un cadou permanent pentru Ucraina dacă ar fi ales să se separe de URSS. Împreună cu refuzul Ucrainei de a desfășura un referendum în Crimeea cu privire la întrebarea dacă populatia Crimeii dorea să rămână cu Ucraina sau URSS, secesiunea ilegală a Ucrainei de URSS și faptul că Crimeea nu intenționează să rămână sub controlul Ucrainei dacă a părăsit URSS, se poate argumenta că Ucraina nu are nicio pretenție valabilă asupra Crimeei.

Așadar, ambasadorul Lu a avut perfectă dreptate să spună ce a spus, să sublinieze că întregul statut juridic al fostelor republici sovietice este pus în discuție și, de fapt, că dizolvarea URSS în sine era ilegală în temeiul dreptului sovietic și, în sens juridic termenele nu au fost indeplinite niciodată și, prin urmare, conform Constituției din 1977, URSS încă există.

Se spune adesea în Rusia că cei cărora nu le este dor de URSS nu au inimă, dar cei care vor să o reconstituie nu au cap. Dar s-ar putea răspunde că URSS nu a fost niciodată dizolvată în mod legal corespunzător atat la nivel national cat si la nivel international.

Dar istoria a mers mai departe și, de facto, aceste state există acum, sunt in general recunoscute, intern și extern și și-au consolidat existența prin construirea unui edificiu de legi, acorduri și tratate și relații stabilite care solidifică status quo-ul.

Dar este un status quo care poate fi considerat ca fiind construit pe o fundație de nisip, pentru că ilegalitatea are întotdeauna consecințe, așa cum am fost martori în mai multe dintre fostele republici sovietice din 1991.

Furia occidentală față de remarcile ambasadorului Lu la Paris reflectă propria nesiguranță și slăbiciune a Occidentului. Ei știu că ambasadorul are dreptate. Furia și reacțiile lor sunt menite să încerce să-și împingă remarcile în întuneric, așa că nu pot fi examinate și luate în considerare. Ambasadorul Lu a declarat fapte, iar faptele i-au făcut să tremure, pentru că se tem că întregul edificiu illegal pe care l-au ajutat să se construiască se poate prăbuși.

AVIZ:
Christopher Black este un avocat penal internațional cu sediul în Toronto. Este cunoscut pentru o serie de cazuri de crime de război importante in care a lucrat și și-a publicat recent romanul “Sub nori”. Scrie eseuri despre dreptul internațional, politică și evenimente mondiale, în special pentru reviste online.

Sursa: https://www.theinteldrop.org/2023/05/07/lu-shaye-states-some-facts-the-west-trembles

Traducerea: CD