Partidul Popular și al Protecției Sociale – P.P.P.S. încheie cu filiala București a Uniunii Vatra Românească și alte ONG-uri cu vocație patriotică ALIANȚA PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI NAȚIONALĂ, având următoarele obiective:

 

1. Reforma Partidului Popular și al Protecției Sociale în vederea reprezentării prin acest partid a electoratului autentic naționalist, sincer preocupat de destinul istoric al Neamului Românesc și al României. Nu poate exista protecție socială fără păstrararea nealterată a identității naționale, fără independență și suveranitate națională. Din păcate, de câțiva ani buni, dreptul românilor la bunăstare materială și demnitate națională nu mai are susținerea politică și parlamentară cuvenită. Dimpotrivă, clasa politică și guvernele care s-au succedat s-au abătut întruna de la linia interesului național, iar polarizarea social-economică este tot mai accentuată, sărăcirea în masă a românilor fiind un proces continuu după 1990.

 

 

2. Pregătirea participării la alegeri prin identificarea celor mai bune candidaturi pe care le poate oferi electoratul naționalist căruia ne adresăm. Facem apel la alte partide neparlamentare și la alte ONG-uri cu vocație patriotică, sensibile la nevoile și problemele comunitare, naționale, invitându-le să ni se alăture. Îi așteptăm cu (a) propuneri de candidați valabili, cu sugestii de organizare a campaniei electorale și, mai ales, cu (b) implicarea efectivă în desfășurarea campaniei electorale. Ocazia de a trimite în Parlamentul României oameni care să ne reprezinte cu adevărat nu se va mai ivi decât peste patru ani! În patru ani dezastrul Țării poate să atingă cote care să facă și mai dificilă, dacă nu chiar imposibilă redresarea noastră ca Popor și Țară! Regretăm că inițiativa noastră nu s-a declanșat mai din timp! Considerăm însă că printr-o bună organizare și prin concentrarea eforturilor noastre, ale tuturor celor sensibili la politica interesului național, putem obține un minim de rezultate care să consfințească începutul redresării noastre naționale, pe toate planurile existenței materiale și spirituale.

 

 

3. Apelul nostru se adresează și candidaților independenți, acelor compatrioți care se simt în stare și doresc să se implice în lupta politică fără să simtă nevoia aderenței la un partid. Le oferim facilitățile pe care Legea Electorală, profund nedreaptă cum este, le oferă numai candidaților aflați pe listele de partid. Le facem loc pe lista P.P.P.S. acestor candidați pe care îi invităm să ne contacteze cu toată încrederea, pentru a stabili detaliile colaborării noastre. Ne angajăm să le respectăm și să le protejăm independența politică. Avem toată înțelegerea pentru suspiciunea și neîncrederea cu care domniile lor privesc ideea înregimentării politice într-un partid. Sperăm ca împreună să reabilităm ideea de partid politic românesc. Și mai ales să reabilităm ideea de partid cu orientare patriotică, autentic naționalistă, în tradiția adevăratului crez național românesc, așa cum l-au prefigurat cu vorba și cu fapta Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Brătienii și alți eroi și martiri ai Neamului Românesc.

 

 

4. În mod specific contăm pe foștii membri de partid din PUNR, PDAR, PRM, Partidul Reîntregirii. Suntem convinși că au toate motivele să se regăsească în construcția politică pe care o inițiem acum.

De asemenea, știind că peste 50% dintre alegători nu sunt dispuși să se prezinte la urne, să voteze, deoarece nu se pot identifica cu candidații partidelor parlamentare, ne adresăm în mod deosebit acestor compatrioți, ale căror exigențe le împărtășim întru totul. Îi sfătuim însă să nu se implice în procesul electoral numai în ziua alegerilor, prin absența de la vot. Îi invităm alături de noi, să vină cât de curând cu propuneri de candidați care întrunesc criteriile dumnealor, candidați pentru care ar accepta să participe la vot! Pe care ar merita să-i susțină! A sta deoparte nicicum nu poate fi o soluție, un răspuns la marile provocări și primejdii cu care ne confruntăm noi, românii, ca popor și ca stat!

 

 

5. Toți cei interesați să candideze vor fi supuși selecției potrivit unor criterii profesionale și etice firești, pe care le vom face publice în curând. În mod deosebit vom încuraja și susține participarea la alegeri a unor candidați tineri. Dorința noastră este ca Partidul Popular și al Protecției Sociale, cu numele nou pe care îl va căpăta, să devină un partid al generațiilor tinere, al generațiilor pe care guvernanții au decis să le sacrifice, să le expună procesului de de-românizare și pauperizare declanșat după 22 decembrie 1989. În acest scop, imediat după alegeri, Partidul Popular și al Protecției Sociale va ține un congres de reorganizare, la care se va defini noua linie de conduită politică și doctrinară. Cu acest prilej vom investi cu răspunderi majore în conducerea partidului un număr cât mai mare dintre tinerii care se vor remarca pe parcursul campaniei electorale prin abnegație, dăruire și calități de lider autentic.

 

 

6. În virtutea celor de mai sus, dl Ion Coja a fost invitat – și a acceptat, să dețină în Partidul Popular și al Protecției Sociale funcția de Președinte de onoare, cu atribuții speciale în coordonarea campaniei electorale și atragerea electoratului naționalist în acțiuni și activități politice, a tineretului naționalist îndeosebi.

 

 

 

București, 29 sptembrie 2012-09-29

 

 

Nicolae PĂTRU                                                      Ion COJA

Președintele Partidului Popular și al                        Președintele Filialei București

Protecției Sociale                                                          Uniunea Vatra Românească

 

 

Pentru un prim contact: protectienationala@yahoo.com sau protectiesociala@yahoo.com