CD
89 aprobate

cdimulescu@att.net
75.57.36.95

 

 

Religie, Iudaism, Crestinatate
Adnotari, agregate de CD

Interesele mele în religii sunt universale și încerc să înțeleg fiecare tradiție religioasă ca expresie a înțelepciunii transcendente.

Vechiul Testament este, în esență, supremaționist, rasist, exclusivist

„Pentru că ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Dintre toate popoarele de pe fața pământului, Domnul v-a ales pe voi să fiți posesia Sa prețioasă.” ~ Deuteronom 14:2

Apostolul Pavel credea că neamurile sunt în afara legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel [isra-popor, El –Dumnezeu, Poporul lui Dumnezeu].
1. „Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în pământul la care mergi ca să-l moşteneşti şi va izgoni de la faţa ta neamurile cele mari şi multe şi anume: pe Hetei, pe Gherghesei, pe Amorei, pe Canaanei, pe Ferezei, pe Hevei şi pe Iebusei – şapte neamuri, care sunt mai mari şi mai puternice decât tine –
2. Şi le va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale şi le vei bate, atunci să le nimiceşti, să nu faci cu ele legământ şi să nu le cruţi.
3. Să nu te încuscreşti cu ele: pe fiica ta să nu o dai după fiul lui şi pe fiica lui să nu o iei pentru fiul tău,
4. Că vor abate pe fiii tăi de la Mine ca să slujească altor dumnezei, şi se va aprinde asupra voastră mânia Domnului şi curând te va pierde.
5. Ci să faceţi cu ele aşa: jertfelnicile lor să le stricaţi, stâlpii lor să-i dărâmaţi, dumbrăvile lor să le tăiaţi şi idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi cu foc.
6. Că eşti poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tău şi te-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-I fii poporul Lui ales din toate popoarele de pe pământ.
7. Şi Domnul v-a primit, nu pentru că sunteţi mai mulţi la număr decât toate popoarele – căci sunteţi mai puţini la număr decât toate popoarele, –
8. Ci pentru că vă iubeşte Domnul; şi ca să Îşi ţină jurământul pe care 1-a făcut părinţilor voştri, v-a scos Domnul cu mână tare şi cu braţ înalt şi v-a scăpat din casa robiei şi din mâna lui Faraon, regele Egiptului.” ~
Deuteronom 7:1-8 King James Version (KJV) – Biblia dupa versiunea Regelui James al Angliei la 1611

Mentalitatea perversă se dezvăluie prin faptul că regele preferat al evreilor era un șarpe criminal și trădător, regele David, în ciuda minciunilor lor publice. Aflam, citind chiar cantecele regelui mitic, ca eroul cel mai venerat al evreilor, șarpele criminal și trădător, care a conspirat la uciderea unui alt erou, un supus al sau pe nume Uriah, care se lupta cu loialitate pentru David, pentru ca David să poată fura apoi soția văduvă a lui Urie de la cadavrul său măcelărit (II Samuel 11).

Sarbatoarea evreiasca de Purim, relevasi ea o mentalitatea perversă care le permite să sărbătorească genocidul în fiecare an, la care sarbatoare ei se angajează în cannibalism, pretinzând că mănâncă urechile lui Haman.

Aflăm că in cartea evreiască venerată de aproape toți evreii, Psalmii – cântecele lui David, Psalmul 2:
“1 De ce furie păgână, iar oamenii își imaginează lucruri zadarnice?
2 Regii pământului s-au rasculat, iar conducătorii se sfătuiesc împreună, împotriva Domnului, și împotriva unsului Lui, spunând:
3 Să le rupem legaturile și să aruncăm lanturile.
4 Cel care stă în ceruri va râde: Domnul îi va bate joc de ei.
5 Atunci le va vorbi în mânia Sa, ii va ingrozi și le va zice:
6 Totuși, Eu l-am așezat pe regele meu pe dealul meu sfânt al Sionului.
7 Voi vesti hotararea Lui: Domnul mi-a spus: Tu ești Fiul meu; în această zi
Te-am născut.
8 Cere-Mi, și eu îți voi da păgânii pentru moștenirea ta, și cele mai bogate părți ale pământului pentru posesia ta.
9 Să-i rupi cu o tijă de fier; să-i spargi în bucăți ca pe vasul olarului.
10 Fiți înțelepți acum, așadar, o, regilor: fiți instruiți, voi, judecători ai pământului.
11 Slujiți-L pe Domnul cu frică și bucurați-vă tremurând.
12 Sărută-L pe Fiul, ca nu cumva să fie furios, și sa nu pieriti pe calea voastra, caci mânia Lui este gata sa se aprinda. Binecuvântați sunt toți cei care și-au pus încrederea în el.”

Timp de 2.500 de ani, poporul evreu, nu doar zohariții și talmudiștii, ci intreaga colectivitate a poporului evreu a așteptat si mai asteapta cu nerăbdare sosirea lui Mesiah, a acestui rege evreu genocidal care va extermina Goyim/pe neevrei. Acest plan precede Zohar cu cel puțin 1.700 de ani și precede Talmudul cu cel puțin 700 de ani.

Ca nu cumva să existe victime ale evreilor alunecosi, care vor pretinde că nici un evreu de azi nu crede în această mitologie odioasă și genocidală, a se cititi “Utopia evreiască” a lui Micheal Higger; sau a se lua aminte la cuvintele primului prim-ministru al statului Israel, David Ben-Gurion:
„Cu excepția URSS ca stat eurasiatic federalizat, toate celelalte continente se vor uni într-o alianță mondială, la dispoziția căreia va fi o forță de poliție internațională. Toate armatele vor fi desființate și nu vor mai fi războaie. În Ierusalim, Națiunile Unite (o adevărată Organizație Națiuni Unite) vor construi un Altar al Profeților pentru a servi unirea federalizată a tuturor continentelor; acesta va fi sediul Curții Supreme a Omenirii, pentru a rezolva toate controversele dintre continentele federate, după cum a profețit Isaia.”

Umanitatea nu va fi salvata de blestemul exterminării, romantizând cu minciunile despre natura mesianica și misiunea poporului evreu, care a fost extrem de hotarat dintotdeauna să domine umanitatea și să distrugă/polueze pentru profit planeta. Trebuie să înfruntăm această amenințare și să punem capăt agresiunii genocidare împotriva umanității.

Ezra și Maccabeii sunt cartile biblice din care rasismul evreiesc se releva la cel mai inalt nivel, dar in contrast, Sirach, pe dealta parte, este o carte frumoasă pe care o poti privi ca pe o foaie de parcurs spirituală pentru realizarea Înțelepciunii, care este descrisă ca fiind feminină și este, avandu-se in vedere originea cuvântului grecesc Sophia, însemnând înțelepciune.

Prima Carte a Maccabeilor, numită și Maccabeii, este o carte scrisă în ebraică de un autor evreu, după restaurarea regatului evreiesc independent de către dinastia hasmoneană, din a doua parte a secolului al II-lea î.Hr. Versiunea ebraica originală este pierdută, iar cea mai importantă versiune supraviețuitoare este versiunea greacă conținută în Septuagintă. Cartea este ținută ca scriptură canonică de către bisericile catolice, ortodoxe și ortodoxe orientale (cu excepția Tewahedo ortodox), dar nu de confesiunile protestante sau de ramurile majore ale iudaismului; nu face parte din Tanakh, astfel protestanții consideră că este o carte apocrifă (a se vedea, de asemenea, Deuterocanon).

Cartea lui Sirach, numită și Înțelepciunea lui Sirach, sau pur și simplu Cartea lui Sirach, cunoscută de altfel și sub numele de Cartea Ecclesiasticului Ben Sira, este o lucrare evreiască inițial în ebraică a învățăturilor etice, de la aproximativ 200 la 175 î.Hr., scrisă de scribul evreu Ben Sira din Ierusalim, sub inspirația tatălui său, Iosua, fiul lui Sirach, numit uneori Yeshua ben Eliezer ben Sira.
În Egipt, cartea a fost tradusa în limba greacă de către nepotul anonim al autorului, care a adăugat un prolog. Acest prolog este considerat, în general, cel mai vechi martor la un canon al cărților profeților și astfel, data textului este subiectul unui scrutin intens.
Cartea în sine este cea mai mare carte de înțelepciune din antichitate.

*

Nota redacției: 1. Cartea despre macabei este sigur apocrifă, scrisă mult după apariția creștinismului. 2. O bună parte din citate dovedesc, pentru mine, că iudaismul nu a fost o religie monoteistă! (Vezi și carte mea despre UNU în limba română.