31 August – Ziua Limbii Romane – Transcarpatia

Mesaje primite
x

Romania Magnifica

30 aug. 2019, 23:37 (acum 11 ore)

către eu

“Comisia teritorială pentru analizarea frontierelor României formată din experţii americani, englezi, francezi şi italieni a decis la 28 martie 1919 ca frontiera cu Cehoslovacia să urmeze în principiu cursul Tisei (mai puţin experţii francezi şi italieni care includeau întreg teritoriul maramureşean la pământul străbun românesc).
În prima parte a lunii ianuarie 1919, Maramureşul a fost invadat de trupe ucrainiene care au ocupat valea Tisei împreună cu Sighetul şi ţinutul din dreapta Vişeului până mai sus de Leordina, iar în 17 ianuarie 1919 armata română zdrobeşte forţele ucrainiene şi ocupă ambele maluri ale Tisei, fără ca guvernul român să aibă o viziune fermă. Deşi, în baza acordului dintre comandantul armatei cehe şi generalul Prezan cu prilejul salvării acesteia de către armata română de la ofensiva zdrobitoare a ungurilor în 1919, s-a fixat o linie de demarcaţie care dădea românilor întregul Maramureş, fapt confirmat la 15 martie 1920 de către Osuski, şeful delegaţiei cehe la tratativele cu Vaida, şeful delegaţiei române la Londra, în acelaşi an, când trebuiau încheiate documentele în cauză, delegaţia cehă a refuzat să semneze pe motiv că delegaţia română nu are împuternicirea legală necesară (depline puteri). Apoi, guvernul Averescu a ordonat, cu o grabă nejustificată, retragerea armatei române dincoace de Tisa.
La negocierea acestei frontiere, o considerabilă porţiune de pământ străbun, datorită unei situaţii conjuncturale improprii, este lăsată la cheremul străinătăţii. Maramureşul din dreapta Tisei, lăsat, condamnabil de uşor, Cehoslovaciei, care, în 1920 profitând de indecizia guvernului român, îl ocupă prin surprindere.
Protocolul din 4 mai 1921, semnat la Praga, prevedea „regularea unor detalii de frontieră între România şi Cehoslovacia“  printr-o comisie mixtă care va trasa frontiera comună între 20 şi 30 iunie 1921. De asemenea, documentul menţionează că „Cehoslovacia dă României opt comune şi o suprafaţă de 175 de km pătraţi, cu o populaţie de 10.800 de persoane, dintre care 7.093 români, iar România dă Cehoslovaciei trei comune cu o suprafaţă de 60 de km pătraţi şi cu o populaţie de 3.112 locuitori, dintre care 6 români“.
Comisia mixtă româno-cehoslovacă, la 16 aprilie 1925, a definitivat prin Protocolul semnat la Bucureşti demarcarea liniei de frontieră comună româno-cehoslovacă şi a rezolvat regimul proprietăţilor din zona de frontieră.”

FRONTIERA ROMÂNO-CEHOSLOVACĂ LA 1920
Conf.univ.dr. Victor AELENEI
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, Bucureşti

http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Dorul&optiune=Transcarpatia

Cu respect,
Valentin-Nicolae Bercă
„România Magnifică” – www.romaniamagnifica.ro – un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.