DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE
– 15 Ianuarie 2021
Aniversările marilor personalități şi ale evenimentelor care au
marcat drumul multimilenar, străbătut cu curaj, credință, osârdie şi
nenumărate sacrificii de neamul nostru, constituie o probă de trăinicie
şi tărie, de voință întru păstrarea valorilor şi trăsăturilor care au definit
identitatea proprie a ființei noastre naționale. Printre acestea se înscrie
de un deceniu, urmare a inițiativei devotate a unor cărturari luminați şi
patrioți, ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII ROMÂNEŞTI sărbătorită
la început de fiecare an la 15 ianuarie, de ziua nașterii geniului
spiritualității româneşti Mihai Eminescu.
Devenită Ziua Culturii Naționale prin legea adoptată de către
Parlamentul României, la 7 decembrie 2010, ea trebuie să marcheze an
de an afirmarea cu putere a solidarității românilor de pretutindeni,
limba și cultura română constituind fundamentul legăturilor de suflet
şi credință între fiii şi fiicele Neamului nostru.
Liga Culturală, înființată în toamna anului 1890 pentru apărarea
drepturilor românilor la viaţă liberă, la unitate, dar și a
memorandiștilor, reconstituită în zilele lui decembrie 1989 prin gândul
şi lucrarea unor oameni minunați, animați de aceleași sentimente şi de
datorie față de Țară şi Neam, în frunte cu regretatul profesor Dr Victor
Crăciun, a construit alături şi împreună cu Biserica şi Academia
Română, cu alte instituții de prestigiu, cu organizații şi asociații
româneşti, un reper de referință şi un pod de strânse legături şi de
îndemnuri pentru toți cei care simțim românește.
Iată motivul argumentat pentru care, în pragul acestei alese
aniversări, am ținut să reamintim rolul deosebit jucat de Liga Culturală
în înscrierea acestei ZILE în calendarul Marilor Sărbători Naționale,
organizația noastră fiind unul dintre inițiatorii Legii Nr. 238. Şi cu
această ocazie dorim să vă adresăm un călduros Apel la unitate și
frăţietate pentru ca împreună să avem puterea necesară de a depăși
încercările de acum, propriile noastre slăbiciuni şi egoisme, pentru a ne
întări încrederea în noi şi în viitorul Ţării şi al Neamului românesc.

 

Liga Culturală a Românilor de pretutindeni
Președinte Executiv,
Amb. Prof. univ. Dr DUMITRU PREDA,

14 ianuarie 2021, Bucureşti