1 septembrie, începutul anului bisericesc ortodox. Semnificaţii şi origini

Spre deosebire de anul civil, care începe pe 1 ianuarie, anul bisericesc ortodox începe pe 1 septembrie. Motivul îl constituie legătura cu Vechiul Testament, cu calendarul Imperiului Roman, numit iulian, după numele împăratului Iulius Cezar, și cu calendaristica Imperiului Bizantin. Acest calendar, cu început în prima zi din septembrie, este specific Bisericii Ortodoxe; în Biserica Romano-Catolică, anul calendaristic începe în duminica cea mai apropiată de ziua de 20 noiembrie.

Începerea anului bisericesc ortodox în prima zi de toamnă se datorează faptului că atunci a început și propovăduirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În cinstea acestui început al propovăduirii Domnului, Biserica amintește de intrarea Sa în sinagoga din Nazaret, unde, dându-I-se cartea proorocului Isaia, a deschis și a citit pasajul în care însemnătatea lucrării Sale este redată astfel: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul cel plăcut al Domnului…”. Cu același prilej, Mântuitorul le-a spus celor aflați în sinagogă: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre” (Luca, 4, 18-21).

Prima sărbătoare importantă din anul bisericesc ortodox este Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie, urmată de Înălțarea Sfintei Cruci, așezată în Sinaxar pe 14 septembrie. Ultima sărbătoare din calendarul bisericesc ortodox este cea închinată Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, așezată pe 29 august.

Toma Bălășoiu